Fagområder

Advokatene i Advokathuset yter juridisk bistand til bedrifter og private innenfor en rekke rettsområder med særlig vekt på:

Strafferett

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.