Advokat

 

advokat Elis Valvik

Advokat Elise Kristine Valvik

advokatforeningen:

Alminnelig praksis med hovedvekt på følgende fagområder:

Fast bistandsadvokat ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett

Erstatnings- og forsikringsrett

Trygderett

Familie-, arv- og skifterett

Barnevern

Familie- og barnerett

Fast eiendoms rettsforhold

Praksis:

1990-1993 Norsk Pasientskadeerstatning

1993-1999 Trygderetten

1999-2005 KLP Skadeforsikring

2005-2010 Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co

2010-d.d Advokathuset

Annet:

Juridisk embestseksamen 1993 ved universitetet i Bergen

Advokatbevilling 2000

Språk: Engelsk

+ 47 412 37 418

elise@advokathuset-sor.no